Op 21 februari dit jaar stierf een van Neder­lands grootste maar niet gemakkelijkste schrijvers, namelijk Jan Pieter Guépin. Zijn laatste boek, getiteld De drie bedriegers: Mozes, Jezus en Mohammed, was al voltooid, maar de verschijning heeft hij helaas niet meer meegemaakt. En ook niet zijn zeven­enzeventigste verjaardag, op 25 april.

Dit intussen verschenen boek heb ik in drukproef kunnen lezen. Alleen al de titel maakte bij mij veel geestdrift en instemming los: inderdaad! Misdadige bedriegers! De aanstichters van wat Jaap van Heerden zo treffend ‘het schrikbewind der verzinsels’ heeft genoemd! Wat zou meeslepender kunnen zijn dan de ontstaansgeschiedenis van deze primitieve doctrines, waarvan wij de ravages nog dagelijks om ons heen zien – een overzicht van de genadeloze folteringen en slachtpartijen waartoe de mensen als gevolg van deze verzinsels in staat zijn gebleken. Bladerend in de drukproeven overviel mij de gedachte dat dit het equivalent zou kunnen zijn van...