Essay

De stelling van Allard Schröder is dat hedendaagse kunstenaars de idealen van het modernisme hebben ingeruild voor postmoderne fratsen. Alleen de vormen van het modernisme zijn overeind gebleven. In de kunsten worden geen pogingen meer ondernomen een wenkend perspectief te schetsen, de esthetisering heeft de overhand genomen. In dat geval vallen al snel grote woorden als decadentie of pervertering en dan komt de moraal om de hoek kijken. Pas op: zeden en cultuur zijn in verval. De analyse is juist, bij de conclusie kunnen vele vraagtekens worden gezet.

Doorgezaagde koeien

Om maar met de deur in huis te vallen: de praktijk van de modernistische idealen heeft het geloof erin doen verdampen. Geen betere raadgever dan Michel Houellebecq wat dat betreft. In zijn roman over kunst en kunstenaarschap, De kaart en het gebied, stelt hij het probleem van de moderne schoonheid en haar idealen voortdurend aan de orde. Zo overpeinst de protagonist, de succesvolle kunstenaar Jed Martin:...