De nucleaire procedure vergt bovenmenselijk verstand en bedachtzaamheid; dat moet Trump nog etaleren.

Die rode knop dus. Wellicht doelde Hillary Clinton daarop toen ze waarschuwde dat alleen zij het land voor de Apocalyps kon behoeden, maar explicieter was ze op 2 juni dit jaar: ‘This is not someone who should ever have the nuclear codes. It’s not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin.’ Maar hoe zit het nu echt? De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat Donald Trump een jaar geleden, op 15 december, voorzichtig was en ‘the nuclear problem’ het enige en grootste noemde waar Amerika mee te kampen had. Twee weken eerder had hij gezegd dat hij Amerika met gewone wapens zó sterk zou maken dat de nucleaire optie niet nodig was, en op 28 april van dit jaar beloofde hij dat hij de laatste was om het atoomwapen te gebruiken, maar dat ook weer niet uitsloot. Berichten dat hij zich de laatste tijd wat frivoler heeft...