Met het uitroepen van het Tijdperk van de Mens is vastgelegd dat wij de aarde blijvend hebben veranderd. Dat is niet alleen slecht, zegt de Amerikaanse geoloog Erle Ellis. ‘Wij zijn de oorzaak van veel ellende, maar we zijn ook de oplossing.’

We kunnen er niet meer omheen: wij leven in het Tijdperk van de Mens. We hebben bomen omgekapt, fossiele brandstoffen opgebrand, de lucht en de bodem vervuild, het klimaat veranderd en diersoorten laten uitsterven. Wij mensen hebben inmiddels een niet te onderschatten en blijvende impact op de natuur – en dat zal niet meer veranderen. Wetenschappers spreken dan ook van het Antropoceen. Onthoud die naam; u zult er de komende jaren meer over horen. Het is de voorgestelde naam van een nieuw geologisch tijdvak, waarmee het een plaats krijgt in de indeling van de geschiedenis van de aarde. Daarmee zal het Antropoceen de opvolger worden van het Holoceen, waarin we nu al bijna twaalfduizend jaar leven en dat weer volgde op het Pleistoceen. Een...