Volgens de Amerikaanse, nee onafhankelijke, organisatie Freedom House leven wij in een vrij Nederland. Samen met nog 46 andere landen halen we de hoogst mogelijke score, een fiere 1. Dat is goed gezelschap, een kwart van alle landen ter wereld. Je kunt het ook nog anders zeggen: 1,7 miljard mensen zijn echt vrij.

De rest van de wereld, een grote middengroep van ongeveer honderd landen, is niet helemaal vrij, en een club van nog eens bijna vijftig landen is ‘niet-vrij’. Bijna tweeëneenhalf miljard mensen. Daarvan zijn weer negen landen verschrikkelijk onvrij: geen oppositie toegestaan, verstikkende overheidscontrole, geen vrije verkiezingen, ernstige schending van mensenrechten en reëel gevaar voor represailles als je iets doet wat naar vrijheid ruikt. Afgelopen week werd nog bekend dat je in Iran het woord ‘oppositie’ niet eens mag gebruiken.

Freedom House is ongeveer even oud als het blad Vrij Nederland, geboortejaar 1941. De reden van oprichting was in beide gevallen min of...