Het World Economic Forum zocht uit hoeveel vertrouwen ‘men’ in de wereld aan zijn leiders schenkt. De resultaten wezen uit dat autoritaire leiders veel beter scoren dan democratische leiders. Pijnlijk.

Altijd oppassen voor grote woorden, maar we staan voor cruciale maanden. We, dat zijn liefhebbers van democratie. Die is er in alle maten en soorten, maar ligt als normatief model van binnen en buitenaf zwaar onder vuur en misschien is dat bedreigender dan die andere angsthype die rondgonst: een uit de hand lopende koude oorlog tussen Rusland of China en het Westen. Om even met dat laatste te beginnen: een ongeluk zit in een klein hoekje, maar het is een schraal en veelbetekenend geluk dat Russische en Amerikaanse vliegtuigen elkaar in Syrië niet in de weg zitten en Amerikaanse oorlogsschepen niet worden aangevallen in de Zuid-Chinese Zee. Ondanks alles werkt deconflicteren blijkbaar nog. Een gevaarlijk, maar kennelijk achter de schermen nog te beheersen spel met vonken maar...