Profiel / Ricky Gervais

Het is een van de simpelste vragen om te stellen, en een van de moeilijkste om te beantwoorden: waarom vind ik iemand grappig? Moeilijk omdat het altijd een samenspel is van factoren. Timing, lichaamstaal, de grap zelf, de fysieke en sociale context van het moment, zelfs de gezichtsstructuur van de comedian kan invloed hebben op het verschil tussen een goede en een slechte grap, daarbij als omstreden criterium voor een goede grap nemend dat erom gelachen wordt. Er zijn ‘technisch goede’ comedians, die goed letten op stemgebruik en overgangen, die gestructureerd en betogend te werk gaan, maar toch niet bijster grappig zijn. Zo zijn er ook genoeg technisch imperfecte comedians te vinden die wel degelijk zeer de moeite waard zijn.

Ricky Gervais past eerder in de tweede categorie dan in de eerste. Gervais (1961) is de comedian met de hardste, meest doordringende lach van allemaal. Zijn kakellach, die meer lijkt op een vorm van gillen dan op een werkelijke...