14-06-2008
Piet Grijs

Godsdienst is een grappige gekte. Als ik God was, zou ik zeggen: Hou op! Maar er is niet één God. Het zijn er wel zeventien. In Nederland hebben wij het grote geluk dat er maar twee vervelende Goden zijn. In landen waar er maar één God is, daar moet je wel in die ene God geloven, anders word je opgehangen, verbrand of gestenigd.

In Nederland zijn er maar twee Goden, en die bedienen ieder op zijn hoogst een miljoen mensen. Je hebt de mohammedanen en je hebt de orthodox-christenen. Allebei godsdiensten die de vrouwen tot gekke kleren en gekke gewoontes verplichten en die alleen mannen op de preekstoelen toelaten. Zolang het twee minderheden zijn die mij met rust laten, zijn die godsdiensten even ongevaarlijk als de voetbalgekte en de BN-gekte.

De mohammedanen zijn zo verstandig om geen politieke partij te vormen. Die zou immers nooit aan de macht komen en dan zouden de mohammedanen dus nooit iets in te brengen krijgen. De orthodox-christenen zitten verdomme...