Beschouwing / Gefingeerde herinneringen van een FBI-man

Het is een oude literaire truc: een manuscript met een merkwaardig levensverhaal wordt in een fles, kist of graf gevonden, waarna de vinder de lezers over zijn schouder laat meelezen. Het geheime leven van J. Edgar Hoover. Oprichter van de FBI van Marc Dugain volgt dit procédé. Het verhaal begint met de verteller die in New York een manuscript koopt van Clyde Tolson, gedurende veertig jaar de tweede man van de FBI. Het gaat om Tolsons autobiografie. Is het fictie? Literaire non-fictie? ‘De zogenaamde objectiviteit van een schrijver van memoires is even schadelijk voor de waarheid als de opzet de feiten te vervalsen,’ zegt de verteller. En aan vervalsen wil hij niet doen. Tolson heeft in elk geval echt bestaan, hij overleed in 1975. Zonder verder commentaar krijgen we het zojuist aangekochte manuscript te lezen.

De Franse politicoloog en zakenman Marc Dugain debuteerde in 1998 met een ‘roman’ over het Franse verzet...