Ik weet niet of Annetje Beets heeft bestaan. Achter in Vrouw in de schaduw, het boek waarin Dorinde van Oort haar levensverhaal reconstrueert, meldt de auteur: ‘In dit boek worden historische personages opgevoerd, terwijl andere figuren gefingeerd zijn of om redenen van privacy gefingeerde namen hebben gekregen.’ Annetje Beets is de echte of gefingeerde naam van een vrouw die begin vorige eeuw een geheime verhouding had met een historisch personage, ‘de vooraanstaande politicus en oud-burgemeester van Rotterdam P.J. Oud.’ Ze heeft zelfs stiekem een zoon van hem gebaard en later is ze als huishoudster en minnares bij zijn vader ingetrokken. De verantwoording achter in het boek maakt niet duidelijk hoe de familie Oud over deze onthullingen denkt. P.J. Oud is in 1968 overleden en met een beetje geluk houdt deze affaire niemand nog uit de slaap.

De kwestie ligt gevoeliger in Dorinde van Oorts eigen familie. Op de website van de uitgeverij wordt Vrouw in de schaduw aangekondigd...