Essay / State of the Novel

Fake it till you make it is het goedbedoelde en intelligente advies aan onzekere stuntelaars, angsthazen, muurbloempjes, aan gesloten, verlegen naturen. Zodra je doet alsof je niet bang, braaf, lelijk, introvert en geremd bent, overwin je de obstakels van de ziel en word je echt wat je aanvankelijk speelde te zijn. Het faken is het pad naar een verlangde verandering in de werkelijkheid. Fake it till you make it is de aanbeveling om de menselijke verbeeldingskracht in te zetten met als doel het in het leven te maken. Het schitterende en gevaarlijke vermogen om te doen alsof vormt zelfs het hart van de moraal. Om gehoor te kunnen geven aan de universele wet van de ethiek: wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet, moeten we onze verbeeldingskracht inzetten, we moeten doen alsof we in de schoenen van een ander staan, alsof we meemaken wat hij meemaakt. Dankzij dit grandioze geestelijke theater kunnen we in de werkelijkheid handelen naar de...