De man, de maatregelen, de mythe. Wat is het Obama-effect op de economische groei?

Iedereen is blij met Barack Obama. De nieuwe president van de Verenigde Staten lijkt alles te bieden wat de wereld nu nodig heeft; leiderschap, visie, motivatie, vertrouwen en hoop. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar wat kan Obama doen aan de economische crisis? Wat zal het ‘Obama-effect’ zijn op de groei van de grootste economie ter wereld?

Laten we om te beginnen het Obama-effect eens in drieën knippen: de man, de maatregelen en de mythe. Van de man zelf hoeven we weinig te verwachten. Ja, de wisseling van nationale leider kan een significant effect hebben op de economische groei, zo blijkt uit statistisch onderzoek van de Amerikaanse economen Jones en Olken. Soms heeft de wissel van een slechte voor een goede leider een effect van wel 1,5 procentpunt groei per jaar.

Maar in democratische staten met stevige instituties, zoals de VS, is de impact van een andere nationale leider op de...