Kan hoop de economie doen herleven? Deze vraag hebben we hier al eerder aan de orde gesteld.

President Obama had net zijn eed afgelegd. Vrijwel alle economische indicatoren stonden op zwaar weer. Een eventueel positief Obama-effect op de economie was van de man zelf niet te verwachten, noch van zijn maatregelen. Als er al een positieve werking zou zijn, dan zou dit samenhangen met Obama als mythe, met het zelfvervullend effect van zijn hoopvolle boodschap.

Nu zijn we vier maanden verder. Obama heeft zijn taak tijdens de eerste magische honderd dagen glansrijk vervuld. Ja, Nobelprijswinnende economen als Krugman en Stiglitz bekritiseren zijn economische maatregelen (want die sorteren geen effect). Niettemin gelooft tweederde van de Amerikaanse consumenten dat Obama de grootste economie ter wereld weer op de rails zal krijgen.

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij deze wisdom of crowds. Daarover zo meer. Laten we eerst eens kijken welke hoop er gloort aan de economische horizon....