Interview Gijs de Vries

Nadat Gijs de Vries is uitgesproken, blijft het ijzig stil. Het is zaterdag 2 oktober, en in een evenementenhal in Gorinchem houdt de VVD een partijraad over het zojuist gesloten regeerakkoord met de PVV. Veel aandacht krijgt het liberale samenzijn in de media niet. Alle ogen zijn gericht op het CDA, dat in Arnhem haar turbulente congres houdt.

Als een van de weinige VVD’ers verzet De Vries zich die dag tegen het verbond met de PVV. De samenwerking met Wilders, zo houdt hij zijn partijgenoten tijdens een toespraak voor, is heilloos voor het land. ‘Wij staan voor geloofwaardigheid en respect voor iedereen. Moeten we dan afhankelijk zijn van een partij die dat met voeten treedt?’ Stilte.

‘Dat stilzwijgen vond ik pijnlijk,’ zegt De Vries, dertig jaar VVD-lid, oud-staatssecretaris en jarenlang fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement. ‘Ik had liever gezien dat eenderde van de partij fundamentele bezwaren had aangetekend, net als bij het CDA. Het...