Zo’n harig ding

De Tweede Kamer heeft de motie van Eric Lucassen (PVV), die oproept af te zien van maatregelen die de verkoop van woningen zonder energielabel blokkeren, nog even aangehouden. De Europese richtlijn waar minister Donner uitvoering aan wil geven, is volgens Lucassen een inbreuk op de vrijheid van de Nederlandse burger zijn eigendom naar eigen goeddunken te laten tochten. Als achter elke brievenbus zo’n harig ding zit, komt bovendien de vrijheid van meningsuiting in andermans gang ernstig in het geding.