Joop den Uyl was van 1945 tot 1948 als adjunct bij VN de spil van de redactie. Hij geloofde dat de linkse verzetbladen een belangrijke rol hadden in de maatschappelijke vernieuwing.

Van zijn zesentwintigste tot zijn negenentwintigste levensjaar was Joop den Uyl (1919-1987) journalist bij Vrij Nederland. Onder hoofdredacteur Henk van Randwijk was de latere premier (1973-1977) de spil van dit weekblad. Hij leidde de redactievergadering, zat achter medewerkers aan om te zorgen dat ze hun artikel op tijd inleverden en schreef zelf verscheidene stukken per week.

In de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog was de afgestudeerde econoom in contact gekomen met medewerkers van linkse verzetsbladen als Het Parool en Vrij Nederland. Zij waren ervan overtuigd dat hun bladen een grote rol moesten vervullen bij de politieke, sociaaleconomische en culturele vernieuwing waarop ze hoopten. Via een van die illegale contacten, Max Nord, kwam Den Uyl in de zomer van 1945 terecht bij Het Parool...