Tussen de mannenbladen

Vrij Nederland én Motorsport én For Him Magazine. Sinds kort liggen ze broederlijk in hetzelfde schap van Albert Heijn. De supermarkt heeft de tijdschriften namelijk verdeeld in MAN en VROUW, en aan de opinieweekbladen de dubieuze eer als mannenblad door het leven te gaan. De VROUW moet het doen met de modebladen. Komt opinievorming dan alleen mannen toe? ‘Daar ga ik niet over,’ zegt de cassière van een filiaal in Amsterdam. ‘Het is van hogerhand besloten. Elke week komt er een mannetje de bladen rangschikken.’