De diepste haat keert zich tegen mensen die ogenschijnlijk tot jouw kudde behoren, maar zich geniepig aan het gezag daarvan onttrekken. Eerst moeten ze monddood, dan verdwijnen.

Dan heb je eindelijk een eigen kring gevormd, die hecht is en stevig en die de talloze vijanden om je heen kan weerstaan (vijanden van het geloof, racistische, politieke vijanden), duikt vervolgens de meest geniepige vijand op. De vijand in eigen gelederen. De vijand die op het eerste gezicht ook moslim is, ‘mens van kleur’, Brits, een gewoon Turks of Indonesisch staatsburger; de vijand die lijkt op één van de jouwen, maar die uiteindelijk tot het verkeerde kamp behoort.

Een kleine week geleden werd het eethuisje van Ibu Saeni in Serang, Indonesië door politiemensen bestormd. Alle etenswaar werd in beslag genomen. Vastenmaand, ramadan, en dan geeft het geen pas openlijk voedsel uit te stallen. De burgemeester van Serang wilde laten zien wat een betrouwbare en diep gelovige bestuurder hij is; hij...