Het moet gezegd: Maria van der Hoeven en Camiel Eurlings zijn lekker bezig. De CDA-ministers van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat hebben afgelopen week daadkrachtig besloten het energiegebruik in Nederland milieuvriendelijker te maken; Eurlings met zijn kilometerheffing, Van der Hoeven met haar milieuopslag op de elektriciteitsrekening.

Uitgangspunt is voor beide ministers: de vervuiler betaalt. Een mooi principe, zeker als het vrijwillig gekozen vervuiling betreft; zoals toeren met de auto of thuis kijken naar het plasmascherm.
Dat we als vervuilers nu niet, of te weinig, betalen om te compenseren voor de schade die we aanrichten is een basale weeffout in onze economie. Immers; doordat de natuur geen rekening stuurt voor het geleden leed, zitten de negatieve neveneffecten van onze consumptie niet verwerkt in de prijs die we betalen voor het gebruik van de wasdroger, de auto of het vliegtuig. Het voordeel hiervan is dat we – nu – leven in grote welvaart. Het nadeel is dat...