De namen van de kandidaten die straks in de Tweede Kamer willen plaatsnemen, zijn bekend. Dus ook de namen van degenen die zeker níét in de blauwe bankjes zullen terugkeren.

Onder hen zijn politieke zwaargewichten als Jozias van Aartsen, Klaas de Vries en Lousewies van der Laan. Mensen die hun stempel op het parlementaire werk hebben gedrukt. Hoe denken zij, aan het einde van hun volksvertegenwoordigende leven, over het parlement? Functioneert het naar behoren? Of draagt het bij aan de kloof tussen kiezer en gekozene? Deze week als eerste in de serie ‘De vertrekkers’: Lousewies van der Laan. ‘De gebrekkige ondersteuning van Kamerleden ondermijnt de parlementaire democratie’.

‘Mijn ervaring met Nederland is dat je bij alles wat je wilt veranderen, aanloopt tegen een berg van behoudzucht. Zo van: op die manier hebben we het altijd gedaan. Als we het nu anders gaan doen, zouden de mensen wel eens kunnen denken dat we het al die tijd verkeerd hebben gedaan. Je ziet het...