De plannen voor het nieuwe Vrij Nederland zouden in het tweede kwartaal van 2016 moeten worden verwezenlijkt. Dat is nog niet gebeurd. Een update.

Wat gaat er nu precies met Vrij Nederland gebeuren? Als hoofdredacteur a.i. krijg ik de vraag vrijwel dagelijks en dat is begrijpelijk. Half december brachten hoofdredactie en uitgever van VN een bericht naar buiten over het voornemen om van het weekblad een maandblad te maken en daarnaast te gaan investeren in online opinie en een multimediaal samenwerkingsverband voor onderzoeksjournalistiek. Deze plannen zouden in het tweede kwartaal van 2016 moeten worden verwezenlijkt. Inmiddels is het tweede kwartaal ingegaan en rolt er nog steeds een weekblad van de drukpers.

Wat betekent dat? Nou, in elk geval dat we er nog niet uit zijn. De redactie, die volgens onze statuten ‘beslist over structuurwijzigingen’, heeft de directie van uitgever WPG gevraagd om zelf alternatieve scenario’s te mogen onderzoeken. Die mogelijkheid is geboden,...