Non-fictie / Op de Krim begon de moderne tijd

De Krimoorlog is zo’n oorlog waarvan bijna niemand meer weet hoe het precies zat. Je komt dit vergeten conflict tussen Rusland en een verbond van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Ottomanen (1854-1856) eigenlijk alleen nog maar tegen als je leest over de geschiedenis van de oorlogsfotografie (Roger Fenton maakte op de Krim de allereerste oorlogsfoto’s), geïnteresseerd bent in Florence Nightingale (die daar haar legendarisch geworden verpleegwerk verrichtte) of je verdiept in Tolstoj (vocht op de Krim en maakte faam met zijn Schetsen van Sebastopol).

De Britse Rusland-historicus Orlando Figes haalt met zijn lijvige studie Crimea de Krimoorlog nu uit de vergetelheid. Het is een wat vreemde onderwerpkeuze voor Figes, die eerder beroemd werd met zijn in vliegende vaart geschreven sociaal-culturele studies Natasja’s dans. Een culturele geschiedenis van Rusland (2002) en Fluisteraars. Leven onder Stalin (2007). Crimea is, hoewel breed van...