Maxim Februari – rechtsfilosoof, heeft de elite in de smiezen

‘Doe God een koebel om,’ zei de voorzitter van de kunstdievenbende altijd. Het betekende dat je de schilderijen zo’n beetje achter de rug van de Almachtige om van de muur moest tillen. Het was de bedrijfsleus.

Natuurlijk was de voorzitter niet alleen baas van de kunstdieven, hij was voorzitter van min of meer alle culturele instellingen in de stad. Het is altijd de elite, het zijn altijd de notabelen, de welgestelden die de hand lichten met de wet. De goedertierenen, noem ik ze, naar de beroemde kunstdief Arsène Goedertier, die ervandoor is gegaan met Het Lam Gods.

Arsène Goedertier, om maar eens met hem te beginnen, bezocht op zondag 25 november 1934 in Dendermonde een vergadering van de Katholieke Volkspartij, pleitte voor een vierde stand van hogere burgers en intellectuelen, en kreeg subiet een beroerte. Stervende biechtte hij op als enige te weten waar De rechtvaardige rechters waren, een paneel van het...