Economie

Wie profiteert er het meest van de diensten van de overheid? Probeert u deze vraag gerust eens uit in uw omgeving. Mijn ervaring is dat de meeste mensen antwoorden: de laagopgeleiden, de armen, de uitkeringsgerechtigden. Dat is het beeld. Wie sterk, gezond en slim is, moet voor zichzelf zorgen. Voor wie de pech heeft zo zwak, ziek of dom te zijn dat dit niet lukt, biedt de overheid soelaas met collectieve verzekeringen, uitkeringen en publieke dienstverlening. Prima, vinden de meeste Nederlanders. Over wie het vangnet moet betalen, zijn we het ook snel eens. Solidariteit betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de zwakste broeders de grootste baten ontvangen. ‘Herverdeling’ is hier het sleutelwoord. Het is een van de kerntaken van de overheid.

Tot zover de theorie.De realiteit is anders. Niet de armen en laagopgeleiden, maar de rijke hoogopgeleiden hebben in Nederland het meeste profijt van de overheid, zo blijkt uit De sociale staat van...