Rondgang / Hooglerarenleed

‘Nu moet het ophouden,’ zegt Han Wösten. In ruim vijf jaar tijd zag het hoofd van het departement biologie van de Universiteit Utrecht zijn docentencorps halveren. Jarenlange Haagse bezuinigingen, oplopende personeelskosten door cao-verhogingen en gedateerde gebouwen waarvan de renovatie zich niet langer liet uitstellen, eisten hun tol. Intussen steeg de instroom van studenten bij biologie met twintig procent. Wösten moest cursussen schrappen, practica beknotten en de docenten voor groepen zetten die drie keer zo groot zijn.

‘Vroeger waren onze studenten bij de beste van de wereld,’ zegt hij. ‘Als ik ze naar buitenlandse universiteiten stuurde, kreeg ik altijd lovende commentaren. Dat kwam ook doordat ze zoveel practicum kregen.’ Die gouden tijd is voorbij, en dat doet de bioloog pijn. In januari liep hij voor het eerst van zijn leven mee in een demonstratie, het langste cortège uit de geschiedenis dat over het Binnenhof trok. Tegen de nieuwe aanslag...