Economie

De kosten van onderwijs lopen snel op, zagen we vorige week, en dat komt niet zozeer doordat steeds meer leerlingen en studenten les krijgen, maar vooral doordat de kosten per leerling en de kosten per student oplopen. In nog hardere economische termen: de kosten per eenheid product nemen toe.

Buiten de publieke sector is zoiets een reden voor bezorgdheid, omdat zo’n kostenstijging ten koste gaat van het aantal verkochte producten, of afkalving van de winst veroorzaakt. Een ondernemer zal daarom snel onderzoeken of het product elders (op de wereld) goedkoper kan worden gemaakt, of hij gaat kijken of hij het productieproces zo kan veranderen dat de kosten per eenheid product kunnen worden gedrukt.

Voor het onderwijs is het verplaatsen van productie naar het buitenland geen optie – met uitzondering van delen van het hoger onderwijs misschien – maar het aanpassen van het productieproces is dat wel degelijk. Nu zijn er natuurlijk legio discussies over...