Economie

Onderwijs is belangrijk – natuurlijk. Onderwijs wordt in de toekomst steeds belangrijker door de kennisintensivering van maatschappij en economie – ook waar. De overheid kan beter geld uitgeven aan onderwijs (voorkomen) dan aan sociale zekerheid (genezen) – helemaal mee eens. Het onderwijs wordt en werd belaagd door regelgevers en controleurs uit Den Haag – heel zielig. Er is de afgelopen decennia, door die Haagse regelgevers, een stortvloed aan matig doordachte onderwijsvernieuwingen over leraren en leerlingen uitgestort – klopt. Het onderwijs staat in het brandpunt van de belangstelling, onder meer door discussies over ‘nieuw leren’ (vaardigheden) versus ‘oud leren’ (feiten), door het ‘dreigende lerarentekort’, door de ‘oppasplicht’ voor basisscholen volgend uit de motie-Van Aartsen-Bos, door de drop-outs die de school verlaten zonder kwalificatie voor de arbeidsmarkt, door zwarte en witte scholen en het bijbehorende, al dan niet werkende...