Hero Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV

Hij is buitengewoon ijdel en – net als een groot aantal van zijn fractiegenoten – niet van smetten vrij: hij reed door bij een alcoholcontrole, mepte in beschonken toestand een kelner van sociëteit Nieuwspoort en zou zijn voormalige buurman hebben bedreigd met een bijl. Maar Hero Brinkman (46) daagde ook met gevaar voor zijn eigen politieke leven de alleenheerschappij van Geert Wilders uit. Sinds afgelopen voorjaar ijvert hij voor democratisering van de PVV. Een volwassen politieke partij, zo schreef hij in een uitgelekte interne notitie, heeft behoefte aan intern debat, een transparant mediabeleid en leden met inspraak. Gewaagde stellingname binnen een beweging die niet bekendstaat om haar kritische houding ten opzichte van de Grote Leider. Maar Brinkman komt ermee weg. In oktober werd hij in de Tweede Kamer gekozen tot voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel. En Wilders liet hem de PVV-kandidaten voor de Provinciale...