Van de uitzondering zijn ze de regel geworden: tweeverdieners. En hun opmars is nog lang niet ten einde. Na de ‘anderhalfverdieners’ ontstaan bij jonge paren nu echte tweeverdienershuishoudens, waarbij de dames steeds vaker meer inkomen binnenbrengen dan de heren. Noem dit de tweede tweeverdienersrevolutie.

Van de pakweg drieënhalf miljoen paren (getrouwd of anderszins samen) jonger dan vijfenzestig jaar, was in 2009 57 procent tweeverdiener. In 2005 was dit nog 51 procent. Deze spectaculaire groei zet de komende jaren onverminderd voort. In cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is duidelijk te zien dat het tweeverdienersmodel voor jongeren de standaard is geworden.

Onder vijfenvijftigplussers komt het tweeverdienerspercentage maar krap boven de veertig uit. Onder getrouwde en samenwonende stellen onder de vijfendertig jaar verdienen negen van de tien het huishoudinkomen samen.

Naarmate oudere cohorten – voor wie het tweeverdienen in hun leven iets nieuws was...