De wetenschappers Joop van den Berg en Henk MolleĀ­man signaleerden in 1975 voor het eerst een crisis in de NederĀ­landĀ­se politiek: traditionele partijen als KVP, ARP en CHU verloren in snel tempo kiezers, protestgroeperingen als Dā€™66, DSā€™70 en BoerenĀ­parĀ­tij scoorden daarentegen goed. Dat zelfde jaar startte het PvdA-tijdschrift Socialisme en Democratie een discussie over de vraag: overleeft de parlementaire democratie 1984? De TweeĀ­de KaĀ­mer verzoop in de details en kwam niet meer toe aan de controle op de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid, constateerde journalist Harry van Wijnen.

Een van de oorzaken: de snelle doorstroming die sinds de verkiezingen van 1971 op gang was gekomen. ā€˜De ervaring van de KaĀ­merĀ­leĀ­den in het wetgevende werk gaat meer en meer verloren, waardoor knutselwerk bij het formuleren van amendementen aan de orde van de dag is,ā€™ citeerde hij de parlementariĆ«r Huub Franssen. Ook maakte Van WijĀ­nen zich zorgen over de positie van het...