Was het een goed kunstjaar?

BEELDENDE KUNST

door Paul Kempers

‘Geglobaliseerd herverteren’

Ondanks verwoede pogingen van Biënnale-, Manifesta- en Documentaleiders om orde in de chaos te scheppen, zijn er geen duidelijke nieuwe stromingen in de eenentwintigste-eeuwse kunst te ontwaren. De afgelopen vijftien jaar zou je kunnen zien als een collectief herverteren van de erfenis van fluxus, surrealisme, popart, happening en outsider art inclusief de utopische erfenis van de historische avant-gardes om kunst en leven met elkaar te versmelten. Duidelijk is intussen dat de moderne kunst – vroeger een vrijwel exclusief westers onderonsje – daadwerkelijk is geglobaliseerd. Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa zijn geen exotische gebieden meer, maar behoren vanzelfsprekend tot de internationale art world.

Hét evenement van dit kunstjaar was de verkoop van nieuw werk van Damien Hirst door veilinghuis Sotheby’s in Londen, zonder tussenkomst van galerie en art dealers. De verwachting...