Martin van Rijn moet de 
Wmo-wanen van Clémence Ross rechtzetten.

Gelijke toegang tot publieke voorzieningen voor iedereen, is dat rechtvaardig? Het oordeel van de rechter in de trapliftzaak blaast weer vuur in deze klassieke vraag.

Mag een gemeente weigeren een traplift te vergoeden voor een hulpbehoevende inwoner die rijk genoeg is om er zelf voor te betalen? De rechter vindt van niet. En dat is even opmerkelijk als belangrijk. Belangrijk omdat het voor gemeenten helder moet zijn wat ze met hun geld mogen, nu het Rijk voor ruim vijftien miljard euro aan zorgtaken ‘decentraliseert’ naar de gemeenten.

Opmerkelijk omdat die helderheid dus ontbreekt. Of een gemeente een burger iets mag weigeren, hangt af van hoe je die weigering opvat. Is het ‘niet gewenst inkomensbeleid’? Of een poging doelmatig om te gaan met schaarse publieke middelen? Is weigeren rechtvaardig of onrechtvaardig? Het is maar net door welke bril je naar rechtvaardigheid kijkt.

De trapliftzaak draait...