Het Westen zou het Sovjet-communisme nog bijna gaan missen. Sinds de val van de Muur zijn Europa en de Verenigde Staten almaar meer verdeeld geraakt, en na 11 september 2001 en de Irak-oorlog lijken de tegenstellingen onoverbrugbaar. Houden de vrienden van vroeger ooit nog op met ruzie maken?

Ach, was de Koude Oorlog er nog maar. Je kon voor of tegen de Navo zijn, voor of tegen kruisraketten en de neutronenbom, maar er was tenminste duidelijkheid. Europa en Amerika waren het eens over een gezamenlijke vijand: de Sovjetunie. En over de manier waarop ze de Russen buiten de deur moesten houden: door ze in te dammen met tanks en vliegtuigen en door ze af te schrikken met kernwapens. Er was niemand, op een handvol eurofielen na, die dacht dat Europa ook wel, zonder Amerika, voor zijn eigen veiligheid kon zorgen.

Hoe anders was dat in het jaar van de tweede Golfoorlog. Het toneel is totaal veranderd. De Verenigde Staten zijn de enige supermacht. Aan defensie geeft Amerika bijna evenveel...