Non-fictie

Is Geert Wilders bezig het Nederlandse politieke systeem op te blazen? Gaat hij, mocht hij premier worden, een heel nieuw (mogelijk autoritair) stelsel invoeren? Henk te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden, geeft aan het eind van zijn boek Van regentenmentaliteit tot populisme een duidelijk antwoord: nee.

Te Velde keek met een historische blik naar de PVV-leider. Meer specifiek onderzocht hij, in zijn laatste hoofdstuk over populisme, in welke Nederlandse politieke tradities Wilders zich al dan niet plaatst. Als populist is Wilders een buitenbeentje in de Hollandse politieke cultuur, stelt Te Velde. Volksmenners zijn er niet veel geweest in de Nederlandse geschiedenis, en ze gingen meestal net zo snel als ze kwamen. In Nederland overheerste lang een ‘bestuurlijke’ politieke traditie, met politici die vooral op zakelijke, ingetogen toon met elkaar discussieerden en na de verkiezingen al snel overgingen tot de orde van de dag: regeren.

Sinds Pim Fortuyn...