De Kamer debatteert dinsdag 24 juni over het WRR-rapport over de toekomst van de Nederlandse economie, waarin Haagse teentjes niet worden gespaard. Het kabinet reageerde eerder nogal afhoudend op het advies en zei al goed bezig te zijn. Onderzoeker Peter van Lieshout is het daar niet mee eens: ‘Duitsland is veel meer bezig zich voor te bereiden op de economie van de toekomst.’

‘Ik zie eerder angst dan dapperheid.’ Volgens oud-topambtenaar en wetenschapper Peter van Lieshout heeft de politiek tal van kansen gemist om te leren van de economische crisis. De onderzoeker verdiepte zich voor de respectabele Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vier jaar lang in de toekomst van onze economie. Ook de aanpak van het kabinet nam hij daarvoor onder de loep. ‘Men hoopt dat we weer kunnen terugkeren naar de situatie zoals die was,’ verklaart Van Lieshout de afwachtende houding gedurende en na de crisis. Maar dat is valse hoop, waarschuwt hij: actie is nu echt...