Economie

Lang was de inkomstenbelasting de omvangrijkste fiscale heffing. Niet langer. De economische consensus luidt tegenwoordig dat je beter belasting kunt heffen op consumptie dan op arbeid. En ja hoor: in het nieuwe belastingplan van Kees van Dijkhuizen gaat de inkomstenbelasting omlaag en de btw omhoog.

Waar komt die economenconsensus vandaan? En deugt de beoogde fiscale verschuiving wel? Op zoek naar een antwoord hebben we vorige week de beide belastingsoorten langs de meetlat van de soliditeit gelegd. Goede belasting moet solide zijn, omdat de overheid graag een vast inkomen wil. Wat bleek? Btw is meer solide dan loonbelasting: 1-0 voor de btw.

Dan de solidariteit van de beide belastingen. Goede belastingmaatregelen zijn solidair. Ze verdelen de lasten eerlijk. Solidair betekent ook dat belasting de overheid helpt een grondwettelijke taak uit te voeren: de herverdeling van welvaart. Vergelijken we nu de inkomstenbelasting met de btw, dan valt op dat iedereen btw betaalt,...