Klare taal

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt twee miljoen uit voor een onderzoek naar ‘effectieve communicatie’ oftewel begrijpelijke taal: bijvoorbeeld over hypotheken en pensioenen. De NWO illustreert de noodzaak voor het grootscheepse onderzoeksproject zelf nog het beste. Zet u schrap voor ‘een korte studie naar de gevolgen die een verdere digitalisering heeft voor de wijze waarop mensen met teksten omgaan met als specifiek aandachtspunt waar en hoe de begrijpelijkheid van taal een belangrijke bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van het communicatieproces’.