Cultuur? Privatiseren!

De afschaffing van het Muziekcentrum van de Omroep door het kabinet-Rutte is ‘een ramp voor Utrecht’, zegt Nanette Ris. De directeur van het in aanbouw zijnde Muziekpaleis Vredenburg vreest dat ze zonder de omroeporkesten haar broek niet zal kunnen ophouden. Vredenburg wordt straks verzelfstandigd. Dat is mede te danken aan de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur, Ludlumfan Halbe Zijlstra. Als gemeenteraadslid in Utrecht vond hij privatisering een ‘essentiële voorwaarde’ voor de bouw van het nieuwe Muziekpaleis. Weten we meteen zijn Verelendungsstrategie: privatiseren en over de kop laten gaan, die culturele hap.