Dat deze stelling in de tijd van Darfur, Afghanistan en Irak een tikkeltje hallucinant en obsceen klinkt, dat geeft Pinker toe in dit TED-filmpje. Maar met statistieken in de hand toont hij aan dat waar de jagers en verzamelaars minstens vijftien procent kans hadden om gedood te worden door een ander mens, die kans in latere eeuwen gestaag afnam. Zelfs in de bloedige eerste helft van de vorige eeuw had een Europeaan slechts drie procent kans om gedood te worden in een oorlog. Hoe dat komt? Een belangrijke reden voor Pinker is de ‘humaniserende revolutie’ ten tijde van de Verlichting en met name de vroege aanloop daarvan in Engeland en, tatadadáá: Nederland (ach, weet u nog? De tijd dat we gidsland wilden zijn?).