Leg Brigitte, Joris en Malia maar eens uit dat de PvdA ‘sociaal-
economisch naar links is gegaan’

Bij de herdenking van de Februari-staking kwam ik begin vorig jaar SP-Kamerlid Ronald van Raak tegen. Onderwerp van gesprek waren de tumultueuze ontwikkelingen binnen de PvdA: in een interview met Trouw maakten Job Cohen en de nieuwe partijvoorzitter Hans Spekman de SP het hof.

Maar dat interview luidde wel meteen het einde van Cohen in. Waar waren de sociaal-democraten op uit, vroeg Van Raak zich af. Een paar maanden later kwam het antwoord. Cohens opvolger Diederik Samsom stelde alles in het werk om de PvdA-kiezers die naar de SP waren overgelopen terug te winnen. Hij veroordeelde de veramerikanisering van de arbeidsmarkt en de marktwerking in de zorg. Begrippen die rechtstreeks aan het SP-programma leken ontleend. Samsom vlijde zich aan tegen de liefhebbers van Tomatenijs. De SP was ‘de natuurlijke bondgenoot van de PvdA’, zei hij in Elsevier. Maar tijdens de campagne...