Psycholoog: klimaathorror

Tijdens de grote droogte van 1984 beletten de ‘Afrikaanse’ boeren in Darfur de ‘Arabische’ nomaden de toegang tot de traditionele voederplaatsen voor hun vee. Sindsdien, schrijft de Duitse hoogleraar sociale psychologie Harald Welzer in De klimaatoorlogen, spelen ecologische problemen een doorslaggevende rol in de geschiedenis van het geweld in het westen van Soedan. De volkerenmoord die nu in Darfur plaatsvindt, noemt Welzer de eerste klimaatoorlog. En als er geen wonder gebeurt, zullen er vele volgen.

De klimaatoorlogen, in Duitsland als een werk van groot gewicht onthaald, is een gitzwart boek. De kans dat de internationale gemeenschap de opwarming van de aarde binnen de perken zal houden, acht Welzer gering. De gevolgen zullen dramatisch zijn. Zo lijden zeker twee, misschien wel zeven miljard mensen tegen 2050 onder een tekort aan water.

Wat Welzer te vertellen heeft over aard en ernst van de opwarming van de aarde is kort maar krachtig. Hij behoort...