Economie

Schrap. En weer dreigt er haast onopgemerkt een maatregel uit het regeerakkoord te verdwijnen. Weer een plan weg waar Diederik Samsom hard voor had onderhandeld. Ditmaal komt het niet door de oppositie. En ook niet door de VVD. Nee, ditmaal zijn het Samsoms eigen polderpartners. En hoe dan? Met een merkwaardig plannetje waarmee de sociale partners de spaarpot van grootverdieners spekken.

Waar dit over gaat? Over uw pensioen, meer precies: over het Witteveenkader. Deze cijferlijst, genoemd naar de topambtenaar die hem in 1995 opstelde, bepaalt het percentage van uw inkomen dat u belastingvrij als pensioenpremie opzij mag zetten.

Wat wilde Samsom hiermee? Welnu. In het verkiezingsprogramma streeft de PvdA naar ‘een eerlijkere inkomensverdeling’. Voor de pensioenen moest daarom de aftrekbaarheid van pensioenpremies worden gemaximeerd.

En wat stond hierover in het regeerakkoord? Twee dingen. Ten eerste dat het opbouwpercentage, dat standaard 2,25 procent per jaar is, voor...