25-01-2003
Door Ko Colijn

Gaat Amerika Irak aanvallen? En mag dat dan van de VN? Of maakt dat niet uit, en is het wapengekletter stiekem al begonnen? Tien vragen over een oorlog die langzaam losbarst.

1. 27 januari, 27 januari, …

VN-resolutie 1441 schrijft voor dat de wapeninspecteurs op 27 januari, zestig dagen na hun terugkeer naar Irak, verslag uitbrengen aan de Veiligheidsraad. Maar de resolutie spreekt over ’to update the Council’, dus er is geen sprake van een echte deadline. Dat kan ook niet, want Blix en consorten zijn nog niet klaar. Ze hebben in twee maanden vierhonderd bezoeken gebracht aan zo’n 350 verdachte plaatsen. Niet gek, maar er staan nog zeshonderd sites op zijn lijstje. Overigens verplicht resuolutie 1441 Blix elke onregelmatigheid onmiddellijk te melden – op 27 januari worden dus geen nieuwe feiten bekend. Wel kunnen de Verenigde Naties een oordeel vellen of Irak de resolutie schendt.

2. Als dat de conclusie is, moet er dan een tweede resolutie komen...