In de tweede stad van Irak, het zuidelijke Basra, zijn dinsdag hevige gevechten uitgebroken. De slag om Basra kan gezien worden als:

– Een operatie van de Iraqi Security Forces tegen de (criminele) bendes en (politieke) militia’s die de dienst uitmaken in Basra: een strijd van het ‘centrale’ tegen het lokale gezag. De notie van een ‘centraal gezag’ moet met een grote korrel zout worden genomen. Als de operatie faalt, lijdt Maliki, en met hem de VS, pijnlijk gezichtsverlies. In dat opzicht is de operatie een gevaarlijke gok en staat de eenheid van Irak meer dan ooit op het spel.

– Een operatie van een groep militias tegen een andere groep militias: de ISF zijn zelf weinig meer dan een drietal milities (2 shiitische en een koerdische) die het opnemen tegen milities die in Basra de dienst uitmaken. De ISF tooien zich met de naam: regeringsleger. Al Sadr beschuldigt de ISF ervan geïnfiltreerd te zijn door leden van het Badr Korps, dat weer gelieerd is aan de shiitische rivaal ISCI...