Beschouwing / Leven en lijden van Doris day

Het jongste boek over Doris Day is geen biografie maar – zoals met enige moeite uit de titel kan worden opgemaakt – een overzicht van haar werkzame leven in de vorm van een ultieme recensie. De auteur, Tom Santopietro, werkzaam op Broadway als showmanager, is er eens goed voor gaan zitten: hij (her)zag de negenendertig films waarin Day speelde; hij luisterde naar bijna zeshonderd grammofoonplaten, en bekeek tenslotte de nog eens de honderdvierenvijftig afleveringen van de Doris Day-tv-series. Voor de lezer die het allemaal wat te veel wordt, bevat het boek ook nog een speciaal ontworpen Career Scorecard: de totale Doris Day, op zes bladzijden samengebald, voorzien van kort commentaar en van een waardering: A,B,C of D, waarbij A heel goed is, D slecht, en de rest er tussen in.

Er is inmiddels al vaak aan Santopietro gevraagd waarom hij aan dat moeizame monnikenwerk is begonnen. Het antwoord dat hij daarop het liefst geeft, is leuk...