Beschouwing / Ontboezemingen van J.J. Voskuil

Pas bij hernieuwde kennismaking beseffen we hoezeer we in loop der jaren vertrouwd met hem zijn geraakt en hoezeer we hem gemist hebben: J.J. Voskuil (1926), de eigenzinnige schrijverspersoonlijkheid achter zijn debuut Bij nader inzien en de roman-in-afleveringen Het Bureau. In de bundel ‘portretten en herinneringen’ Onder andere, die leest als toegift bij een oeuvre, bedient Voskuil zich niet meer van zijn alter ego Maarten Koning. Evenmin maakt zijn vrouw Nicolien haar opwachting. Maar de ik-persoon en zijn niet-fictieve L. (Lousje) reageren net zo op de hen omringende werkelijkheid als we gewend zijn van het echtpaar Koning, zoals opgetekend door Maarten/Voskuil.

Dan doel ik nog niet eens op de vele, tot in detail opgetekende echtelijke ruzies, ditmaal onder meer over hoe je principieel een ontbijt prepareert en de ordentelijke wijze van stofzuigen – met het minste risico op beschadiging van L’s geërfde spinnewiel. Even...