Het in kaart brengen van effecten van beleid is een enorme klus. Maar het moet.

Toen planoloog Staf Depla in 2010 wethouder werd van Eindhoven, moest hij snijden in de gemeente-uitgaven. Hoe doe je dat? Hoe besluit je weloverwogen waar je de schaarse gemeente-euro’s nog wél aan uitgeeft en waaraan niet meer? Op het bureau van Depla lagen 450 investeringsprojecten die de Brabantse lichtstad in voorbereiding had. Hoe moest de kersverse PvdA-wethouder hierover nadenken? Met partijgenoot en oud-CPB-econoom Paul Tang bedacht Depla een plan: voor elk project bracht Eindhoven de kosten en baten in kaart zodat de stad weloverwogen kon beslissen welke beoogde uitgaven het meest in het publiek belang waren. Aldus geschiede. Prachtig vond ik dat.

Illustratie Bas van der Schot
Illustratie Bas van der Schot

Twee weken geleden publiceerde economenvakblad ESB een bijlage over de MKBA, de maatschappelijke kosten-batenanalyse. De echte MKBA, de inspiratiebron voor Tang en Depla, gaat veel verder dan wat Eindhoven doet....