Duitsland / Geweld op scholen

Twee jaar geleden werd de Berlijnse Rütli-school wereldnieuws. De leraren daar besloten massaal hun werk neer te leggen. Natuurlijk vonden de docenten het een afgang om te capituleren voor het onmogelijke en intimiderende gedrag van de leerlingen, die bovendien nauwelijks Duits spraken. Maar genoeg was genoeg. Ze durfden niet langer les te geven.

De Rütli-school, een zwarte vmbo-school, stond in de wijk Neukölln, vlak onder Kreuzberg, waar ook veel Turken, Albanezen en Serviërs wonen. De schok in Duitsland was groot. Dat de nood zo hoog was, had niemand zich gerealiseerd. ‘Rütli’ werd in de maanden die volgden als een op zichzelf staand woord in de spreektaal opgenomen. En nog steeds is ‘een Rütli’, dé betiteling voor als iets niet goed functioneert.

Mede dankzij het debacle op de Rütli-school is het wél tot Duitsland doorgedrongen hoe belangrijk de rol van het onderwijs is bij de aanpak van geweld, radicalisering en werkloosheid. Kort geleden...