De ministers Plasterk en Asscher hebben beide voor hun beurt gesproken. Maar ze kunnen zich er niet zomaar vanaf maken met ‘ik sprak alleen maar als mens’ en ‘de nadere uitwerking volgt nog’

Ooit was er een tijd dat van bewindslieden werd verwacht dat ze hun plannen eerst in de Kamer toelichtten in plaats van in de media. Heimwee naar vroeger heeft geen zin. We leven nu in een mediacratie en niet meer in een klassieke parlementaire democratie.

Ministers en staatssecretarissen die weigeren De Telegraaf, de Volkskrant en Pauw & Witteman te woord te staan komen niet ver. Maar wat nog steeds van hen mag worden verwacht is dat ze niet zomaar wat roepen. Twee PvdA-bewindslieden in het kabinet-Rutte hebben die regel nu al met voeten getreden. Eerst was er Ronald Plasterk die naar aanleiding van het geweld tegen buschauffeurs en ambulancepersoneel de ouders van Nederland opriep hun kinderen strenger op te voeden. Er was een ‘fatsoensoffensief’ nodig. De Kamercommissie voor...