Joe Biden had één taak in het debat: laat zien dat er nog leven zit in de Obama/Biden ticket na Obama’s slaapwandeling vorige week.

Biden deed het op zijn manier, als een straatvechter die grinnikt als zijn tegenstander draait en danst, om vervolgens een vette klap uit te delen.

Het contrast met Obama’s debat was groot. Biden heeft een heel andere stijl dan Obama. Biden is hot, Obama cool, Biden richt zich direct tot de kiezer, Obama praat vaak over de hoofden van de kiezers heen. Het zijn juist die attributen waarom Obama vier jaar geleden Biden koos als zijn vice-president. Wat toen, en nu ook, belangrijk was, is Biden’s ervaring op buitenlandgebied. Zijn antwoord op Ryan’s kritiek op Obama’s buitenlandbeleid was keihard: ‘The last thing America needs is another ground war in the Middle East.’

Niet dat Paul Ryan het slecht deed. Hij liet zich niet van zijn stuk brengen, bleef rustig, formuleerde snel en zelfverzekerd. De functie van een vice-president is die...